DROMEC Constant Tension machines

DROMEC Constant Tension machines zijn bekend als multifunctioneel inzetbare spoelmachines. In diverse marktsectoren worden de machines toegepast, variërend van het op- en afspoelen van elektrische kabels, tot het opspoelen van zware sleepdraden voor offshore schepen. In kracht en grootte heeft DROMEC winches in de afgelopen jaren een mooie range ontwikkeld.

Elektrische aandrijving

Wat de aanpak bijzonder maakt, is dat DROMEC enkele jaren geleden bewust de overstap heeft gemaakt naar uitsluitend elektrisch aangedreven systemen.

Cees Drost:
‘Deze overstap levert DROMEC twee belangrijke voordelen op. Allereerst hebben we de milieubelasting verminderd door geen dieseluitstoot meer te genereren. Ten tweede kunnen onze machines veel nauwkeuriger worden geregeld, waardoor zelfs uiterst gevoelige umbilical-draden zonder risico kunnen worden opgespoeld met behulp van een geïntegreerde datalogging. Bovendien biedt ons systeem de mogelijkheid om tijdens het project zelf elektriciteit op te wekken. Deze machines worden vaak ingezet tegenover andere lieren of haspels, waarbij klanten specifieke voorspanningen vereisen. Tijdens het opspoelen kunnen we de motor zodanig schakelen dat deze als een remmende dynamo fungeert. Met name situaties waarbij veelal binnen in gebouwen gewerkt wordt, levert dit dus naast een uitstootbesparing ook een energiebesparing op. Mocht er geen stroom beschikbaar zijn op een project, dan is er altijd nog de optie om een kleine en energiezuinige generator in te schakelen, wat slechts in minder dan 5% van de projecten nodig blijkt te zijn.’

Voorspanning

DROMEC ziet vooral dat de machines worden ingezet in markten zoals tuigerijen, waar grote lengtes worden omgezet naar specifieke klantlengtes, zowel voor staal- als kunststofkabels. Een geheel andere toepassing is het vervangen van staalkabels op kranen en heistellingen, waarbij oude draden eerst worden opgespoeld op een lege haspel voordat de nieuwe of schone kabel onder voorspanning op de machine wordt gewikkeld. Ook worden de DROMEC-spoelmachines veel gebruikt voor het inspecteren van draden. Hierbij worden draden in één heen – en weer gaande beweging ontvet, geïnspecteerd, voorzien van nieuw vet en direct weer onder voorspanning op de lier gespoeld.

Klantspecifiek

Op verzoek kan DROMEC winches ook uitgebreidere klantspecifieke functies aanbieden, zoals Active Heave, lijnmeting, hoge snelheid of specifieke trekkrachten. De DROMEC-spoelmachines variëren in trekkracht, waarbij de kleinste machine een trekkracht van 60 kg heeft en de grootste machine een trekkracht van 42 ton (op de kern). Bij nieuw te ontwikkelen spoelmachines zijn altijd twee essentiële waarden van belang: het maximale gewicht van de haspel in de machine en de gewenste trekkracht. Bij DROMEC gaan we deze uitdaging graag aan!

Ingenieus DROMEC liersysteem

Floating Solar bouwt draaiende, drijvende zonnevelden als duurzame oplossing voor zonne-energie op water. Het eiland is ontwikkeld door een samenwerking van diverse disciplines op het gebied van renewables. DROMEC winches heeft met een gecombineerd liersysteem een ingenieuze bijdrage geleverd aan dit duurzame concept.

Floating Solar ontwerpt de zonne-eilanden voor Nederlandse weersomstandigheden. Met een maximaal rendement en een minimale impact op de ecologie is het systeem uniek. DROMEC winches is vanaf start van het ontwerp betrokken bij de ontwikkeling van dit concept. Deze nauwe samenwerking heeft geleid tot de realisatie van het zonne-eiland bij Waterbedrijf Evides.

Software in besturing

Uniek aan het zonneveld van Floating Solar is het gebruik van het liersysteem met besturing van DROMEC winches. Het Nederlandse bedrijf heeft een patent op dit systeem. Met behulp van Optimal Solar Tracking (OST) heeft het zonne-eiland maximaal rendement. De nauwe samenwerking tussen Floating Solar en DROMEC specialisten op het gebied van solar heeft er voor gezorgd dat alle ingrediënten voor optimalisatie aanwezig zijn. De software in de besturing is een unieke oplossing in deze duurzame ontwikkeling.

Ralph van Dijk, General Manager: ‘Dit systeem is uniek in de wereld op deze schaal. Ook is het kenmerkend voor de traditie van Nederlandse innovatie op water. De samenwerking met DROMEC als leverancier en partner is bijzonder. Dit soort innovaties vraagt het uiterste van partijen en hoe mooi is het dat we elkaar aanvullen met als eindresultaat een succesvol project. Met dit zonvolgend Floating Solar eiland hebben we 25% minder panelen nodig voor dezelfde output.’

Elektrisch roteren

Het elektrische liersysteem met besturing staat op de wal bij Evides. Vanuit de winch is er een uitgevende en inhalende draad met een trekkracht tot 3 ton naar het eiland. De zonnepanelen staan onder een vaste hoek op het eiland. Elk zonne-eiland heeft een eigen liercombinatie met twee draden die naar het eiland lopen. De liercombinatie houdt allebei de draden onder spanning en trekt de ene kabel aan en laat de andere vieren. Het intelligente besturingssysteem houdt bij hoeveel draad er ingehaald wordt, gebaseerd op de stand van de zon op het eiland. Het is de perfecte afstemming waardoor het eiland als geheel continue roteert. De schaduw op de panelen wordt met dit systeem geminimaliseerd.

Geerart de Vree, engineer: ‘DROMEC winches heeft dit besturingssysteem ontwikkelt waardoor we het eiland heel nauwkeurig op de juiste positie kan situeren. In de nacht draait het systeem terug, zodat het de volgende dag de eerste zonnestralen kan opvangen. In het besturingssysteem bevindt zich ook de berekening van de kabellengtes zodat je precies de positie en hoek kan bepalen van de OST. DROMEC winches heeft vanaf het begin meegedacht met de berekening van de afstand van de zonnepanelen ten opzichte van elkaar en de hoek waaronder deze gepositioneerd zijn. Met name in de winter als de zon laag staat, is het van belang dat de panelen toch voldoende zon opwekken. Wij noemen dit schaduwvermijdend trekken. Op jaarbasis wekt het eiland 2000MWh op, dit is gelijk aan ca 650 huishoudens.’

Positie eiland

De positie van het zonne-eiland wordt vanaf de opbouw gemonitord zodat het startpunt overeen komt met de zonnestand. Met het unieke liersysteem is het daarna op afstand te volgen. Het eiland kan altijd op een veilige positie gedraaid worden voor onderhoud of zodra er extreme weersomstandigheden voorspeld worden. Dit wordt wel Weather Risk Management genoemd.